Bessa Valley - "Enira" 2017 0.75l
18.90 CHF 18.90 CHF 18.900000000000002 CHF
Château Burgozone - Tamyanka 2021 0.75l
17.50 CHF 17.50 CHF 17.5 CHF
Villa Melnik - "AplauZ" Melnik 55 Reserve 2018 0.75l
19.90 CHF 19.90 CHF 19.900000000000002 CHF
Edoardo Miroglio - "Elenovo" Mavrud 2017 0.75l
28.90 CHF 28.90 CHF 28.900000000000002 CHF
Santa Sarah - "Bin 42" Rubin 2019 0.75l
27.50 CHF 27.50 CHF 27.5 CHF
Zagreus - "Vinica" Mavrud 2018 0.75l
25.90 CHF 25.90 CHF 25.900000000000002 CHF
Edoardo Miroglio - "EM" Muscat Ottonel 2019 0.75l
17.90 CHF 17.90 CHF 17.900000000000002 CHF
Castra Rubra - "Castra Rubra" 2013 0.75l
33.90 CHF 33.90 CHF 33.9 CHF
Castra Rubra - "Butterfly's Rock" 2013 0.75l
33.90 CHF 33.90 CHF 33.9 CHF
Logodaj - "Hypnose" Merlot Reserve 2016 0.75l
37.50 CHF 37.50 CHF 37.5 CHF
Sale
Neragora - Mavrud Reserve 2016 0.75l
27.90 CHF 27.90 CHF 27.900000000000002 CHF
Edoardo Miroglio - "Soli Invicto" Rakia 0.5l
35.90 CHF 35.90 CHF 35.9 CHF
Zagreus - "Noble" Mavrud 2012 0.375l
18.90 CHF 18.90 CHF 18.900000000000002 CHF
Edoardo Miroglio - "EM" Muscat Ottonel 2021 0.75l
17.90 CHF 17.90 CHF 17.900000000000002 CHF
Villa Melnik - "AplauZ" Melnik 55 Reserve 2019 0.75l
19.90 CHF 19.90 CHF 19.900000000000002 CHF
Zagreus - "Vinica" Mavrud 2019 0.75l
25.90 CHF 25.90 CHF 25.900000000000002 CHF
Bessa Valley - "Enira" 2018 0.75l
18.90 CHF 18.90 CHF 18.900000000000002 CHF
Edoardo Miroglio - "Elenovo" Mavrud 2018 0.75l
28.90 CHF 28.90 CHF 28.900000000000002 CHF